close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه ارشد درباره:تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


پایان نامه ارشد درباره:تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

پایان نامه ارشد درباره:تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

گفتار دوم-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی……………………………………………16

گفتار چهارم-تعریف شکایت.. 18

گفتار پنجم-تعریف گذشت.. 19

گفتار ششم-فرق میان رضایت با گذشت.. 20

بند اول-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی.. 33

بند دوم-جنایات شبه عمد………………………………………………………………………………..82

فصل سوم:آثار گذشت شاکی  خصوصی………………………………………86

گفتار سوم-مرحله اجرای حکم…………………………………………………………………………….99

نتیجه گیری.. 107

 

رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد. رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات نخواهد شد . انسان از آزادی اراده برخوردار است و این امر به عنوان حق فردی در قوانین بنیادی کشورها پیش بینی شده است. از سوی دیگر زندگی اجتماعی و رعایت حقوق جامعه و دیگران اقتضا می کند که آزادی اراده انسان نسبت به جسم، جان و مال وی با محدودیت هایی روبه رو شود. در بسیاری از نظام های حقوقی، رضایت بزه دیده به عنوان عامل عمومی موجهه جرم یا سلب مسوولیت کیفری پیش بینی نشده است، بلکه در موارد خاصی همچون عملیات درمانی و ورزشی که ضرورت های اجتماعی اقتضا می کند، معافیت هایی به صورت استثنائی در نظر گرفته شده است. در بیشتر این نظام ها رضایت، علت موجهه جرم است و برخی، آن را عذر قانونی  می دانند و گاهی به عنوان عاملی محسوب می شود که سوء نیت را زایل می کند. در مواردی هم رضایت فرض می شود. یعنی شرایط خاصی مانند بیماری و نیاز فوری به درمان یا رابطه خاص میان بزهکار و بزه دیده سبب می شود که وجود رضایت فرض شود .

 

 

کلید واژه ها: رضایت، مجنی علیه،گذشت، مسئولیت کیفری.

 

شکی نیست که تحقق جنایت مستلزم وجود بزه دیده است. با وجود این، گاهی پیش می آید که بزه دیده به جهاتی خود، وقوع جرم را از قبل می پذیرد. حتی گاهی خود، محرک مباشر به ارتکاب جنایت می گردد. شخص مجروح یا مقتولی که خود طرف مقابل را به نزاع و چاقوکشی و هفت تیرکشی دعوت کرده است، بیمار غیر قابل علاجی که برای تسکین آلام خویش در سلب حیات خود به وسیله پرستار و یا پزشک و یا دیگری اصرار ورزیده، سقط جنین با رضایت زن و یا حتی در سایر جرائم، مثل جرائم ناشی از اعمال منافی عفت، زن یا مردی که به وقوع چنین اعمالی رضایت داده، یا طلبکاری که آگاهانه چک بی محل را در جهت تضمین طلب خود قبول می کند و به وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی کمک نموده است، مثالهائی گویا هستند که نقش رضایت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن می سازد.

در این جا موضوع «رضایت انسان» و مسائل جنبی آن از قبیل تعریف و ماهیت رضایت، حدود آن و تأثیر رضایت در انواع جرائم مطرح می شود، آیا بزه دیده حق دارد از دیگری بخواهد که به حیات وی پایان دهد؟ آیا مادری که تمایل به داشتن فرزند ندارد، حق سقط جنین دارد؟ کسی که مال زیادی دارد، آیا می تواند اجازه سرقت و تخریب اموال خود را به دیگران بدهد؟ آیا شخصی که از زشتی چهره خویش رنج می برد، می تواند خود را به تیغ جراح بسپارد؟ در این پایان نامه سعی شده است نکات ناگفته در خصوص رضایت و آثار آن به بحث گذارده شود.

 

یكي از مسائلي كه از ديرباز راجع به زوال عنصر قانوني مطرح شده مسأله تأثير رضايت مجني عليه براي ارتكاب جرم است به اين معني كه هرگاه شخصي به ميل و اختيار خويش راضي باشد كه ديگري او را به قتل برساند يا مضروب، یا مجروح و ….ديگري نيز بدون ضرورت تقاضاي او را برآورده سازد آيا رضايت مجني عليه در اين قبيل موارد، باعث عدم مسئوليت كيفري و مجازات خواهد شد يا خير؟اثر رضايت مجني عليه در زوال مسئوليت كيفري مرتكب جرم، انديشه‌اي قديمي و عاميانه است و از نظر تاريخي در حقوق روم براي حمايت از منافع افراد در مورد برخي از جرايم عليه اشخاص پذيرفته نشده بود اما امروزه در اين مورد يك اصل كلي وجود دارد و آن اينكه رضايت مجني عليه علت توجيه كننده فعل يا ترك فعل مجرمانه نيست چون مجازات در شرايط عام براي دفاع از منافع خصوصي ايجاد نشده و قوانين جزايي بيشتر در جهت استقرار نظم عمومي و بقاي جامعه تدوين شده‌اند. در حقوق، اصلي وجود دارد و آن اين که رضايت مجني عليه (کسي که جرمي به ضرر او واقع شده است) علت توجيه کننده فعل يا ترک فعل مجرمانه نيست زيرا: مجازات ها علي الاصول و در شرايط عام در جهت استقرار نظم عمومي و بقاي جامعه تدوين شده اند. اساساً در مسائل عمومي، اشخاص نمي توانند چيزي را اجازه دهند يا ممنوع سازند تنها شارع و مقنن است که مي تواند امري را مجاز يا ممنوع سازد. بنابراين نفس جرم هميشه ممنوع است.قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومي که با آن توام است آمده و در آن مقررات اختياري و تکميلي وجود ندارد و مجني عليه نمي تواند تعهد نمايد که قتل وي توسط ديگري قابل مجازات و تعقيب کيفري نباشد و به فرض هم تعهدي بشود چنين تعهدي فاقد اعتبار است. پس بدين ترتيب رضايت مجني عليه نمي تواند تاثيري در جرم انجام شده داشته باشد و فقط ممکن است در برخي شرايط رضايت مجني عليه موجب تخفيف در مجازات ها گردد اما با اين وجود در برخي موارد استثنائاتي وجود دارد و آن زماني است که رضايت مجني عليه شرط کافي براي اجازه ضمني قانون يا عرف و عادت مي گردد که عمل را توجيه مي نمايد و عنوان مجرمانه را از بين مي برد و باعث عدم مجازات مباشر جرم (کسي که عمل مجرمانه را مرتکب مي شود) مي گردد.

رضايت مجني عليه، به عنوان يکي از اسباب اباحه و عوامل موجهه جرم، در مواردي همچون قتل عمدي، جنايات مادون نفس، قتل از روي ترحم، عمليات جراحي ضروري، عمليات ورزشي و بسياري از مجازات اصلي (شرعي) کاربرد دارد. نقش و اثر رضايت مجني عليه در مقوله هاي فوق، متفاوت است. به اين بيان که رضايت مجني عليه در رفع حکم تکليفي مقوله هاي فوق، تاثيري ندارد؛ اما اثر رضايت در حکم وضعي (ضمان/مسئوليت کيفري) آن ها متفاوت است؛ در قتل عمد و جنايت از روي ترحم، رضايت بيمار هيچ اثري در حکم تکليفي ندارد؛ اما در رفع يا توجيه مسئوليت کيفري مرتکب، اثر تام دارد و در ساير موارد، با وجود شرايط، اثر گذار است. ما همچنین با ابهاماتی نیز روبه رو می باشیم،که در این پایان نامه سعی خواهیم کرد در صدد پاسخگویی به آن ها باشیم.

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام رضایت مجنی علیه و تاثیر آن بر مسوولیت کیفری در حقوق ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم رضایت و مجنی علیه و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

2-به نظر می رسد رضایت قربانی اگر چه در سلب وصف کیفری فعل جانی بدون تأثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد.

3-به نظر می رسد رضایت در جرایم غیر قابل گذشت باعث عدم مسئوليت كيفري و مجازات نخواهد شد.

 + نوشته شده در یکشنبه 25 تير 1396 ساعت 15:48 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 40

مطالب قبلی

» کسب درآمد از سایتای برون سپاری
» پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق
» فروش فایل پایان نامه : حقوق متهم در مرحله احضار
» پایان نامه : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد
» پایان نامه ارشد: رابطه بزه دیدگی با بزهکاری زنان
» پایان نامه : عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -فروش فایل
» کسب درآمد از سایت های برون سپاری (دورکاری) در ایران
» gl/l (1180)
» پایان نامه-45- ریسرچ دانشگاه
» فول تکست-4444- دانلود نمونه پایان نامه

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postch محفوظ می باشد.